Duurzaam met energie

Nieuw project


Duurzaam met Energie

Doel: particuliere huiseigenaren te helpen met het verduurzamen van hun huis op het gebied van energiegebruik en energiewinning.


Middel: het bouwen van een ruim opgezet klein dorpje met daarin verschillende typen huizen als modelwoningen. In deze modelwoningen worden voorbeelden getoond hoe een woning qua energie duurzamer gemaakt kan worden. Het beeldend en tastbaar maken van de Energietransitie voor particulieren huiseigenaren.

De huizen rond het dorpsplein worden ingericht door de parkbeheerder en bevatten de centrale "dorpsfuncties", zoals de benodigde facilitataire voorzieningen, eten, drinken, sanitair. Maar ook informatie (educatie), tenstoonstellingen en in de iets grootschaligere energiesystemen die geschikter zijn voor kantoren, bedrijven en VVE's.
De percelen aan de zijstraten van het dorpje zijn te huur:
  • voor fabrikanten (merken) die daar hun spullen mogen tonen en aanprijzen.
  • Onderzoeksinstellingen die hun erxperimenten willen doen met de laatste innovaties en ontwikkelingen. Kennisdelen moet daarbij een belangrijk doel zijn.

Samen gevat: 4 soorten exploitanten:

  • De publiekstrekker moet een groep van voorbeeldwoningen worden in combinatie met een educatie deel over hoe energie werkt
  • Er om heen staan commerciele exploitanten die een merk of fabriek vertegenwoordigen gespecialiseerd in duurzame energie productie en anderzijds inhuis apparaten die zeer efficient met energie omgaan.
  • Stands van universiteiten en scholen die hun innovaties tonen
  • Enkele horeca bedrijven


Het oprichten van een park kost veel werk en nog meer tijd. Daarom wordt gestart met een jaarlijkse B2C beurs met dezelfde doelgroep. Hierover is intentie afspraak gemaakt met een ervaren beursorganisator.

Verkoop in de bouw is afhankelijk van 'zien en ervaren'

Door internet is het winkelen en informatie vergaring enorm verandert. Voor fysieke aanbieders in producten met een lage omloop is het heel moeilijk geworden om te concurreren met de internet verkoop. Zonder enige investering in voorbeelden gaan zij voor de laagste prijs.
Echter producten die weinig verkocht worden (lage omloop snelheid, maar wel kostbaar zijn zoals in de bouw, zijn moeilijk te verkopen zonder deze eerste te demonstreren. Aangezien winkelier dit niet meer renabel kunnen doen, wordt de verkoopwaarde van de fabrikant weeer groter. Fabrikanten gaan zorgen voor de verkoop, de lokale installateurs worden verantwoordelijk voor de installatie. Het park voorziet in die nieuwe markt verhoudingen. De exploitanten in het park zijn de merkvertegenwoordigers. Zij demonstreren hun producten en brengen de klant in contact met de lokale installateurs.
Daarnaast is enkel demonstreren en verkopen niet meer voldoende. Winkelen moet leuk, fun, gezellig en informatief zijn. Het uitgangspunt van het park is de combinatie van ontspanning, vermaak en leerzaam. Daarnaast zet het park de moderne techniek in. Via een app en het scannen van QR-codes kan alle informatie opgevraagd worden en het betreffende artikel toegevoegd worden aan een verlanglijst. Met behulp van bij het park aan gesloten adviseurs en een bezoek aan het eigen huis kan het wensenlijstje omgezet worden in een koop.

Inspiratiebronnen

  • Huis van de Toekomst; het tonen van de nieuwe ontwikkelingen om het huiscomfort te verbeteren. Dit aangevuld met de informatie waar deze te kopen.
  • Wereldtentoonstelling; het beschilbaar stellen van percelen waar partijen gevraagd wordt een spectaculair gebouw neer te zetten waarin hetgeen getoond wat de exploitant wil aanbieden.
  • Floriade Venlo had een vergelijkbaar deel: een soort wereld tenstoonstelling waarin verschillende landen zich profileerden met hun eigen gebouw, dat verwees naar de typische bouwstijl van het land.
  • Nemo; interactie en experimentele kennis overdracht in dit geval over energie, wamte, kou. Als kinderen een leuke tijd hebben, hebben ouders dat ook.