Oud-deelneming: Beurs EnergieZuinig Wonen

Logo BeursEnergieZuinigWonen

Energiezuinig Wonen

Agnus Monti betrokken geweest in de organisatie van een beurs in de Jaarbeurs voor wooneigenaren in. de jaren 2016 en 2017. Helaas was hier de tijd nog niet rijp voor en is de beurs afgelast.
Beurs EnergieZuinig Wonen:
  • informeren en insprireren uit objectieve bron, met medewerking van o.a. Overheden en belangen behartigers voor zowel bedrijfstakken als consumenten
  • leveranciers en producten ontmoeten.
  • Fabrikanten en importeurs brengen u in contact brengen met hun netwerk van uitvoerders in uw regio.

Na een bezoek aan deze beurs moeten huiseigenaren, architecten en adviseurs een goed overzicht hebben van alle mogelijkheden om woonhuizen confortabeler, energieneutraal en toekomstvast te maken. Vor andere beroepsgroepen is dit de plek om de integraliteit te overzien. Want er is veel winst op energiegebied te behalen als systemen goed gaan samenwerken.

Is uw huis klaar voor de toekomst?


Na een bezoek aan deze beurs moeten huiseigenaren een goed overzicht hebben van alle mogelijkheden en combinaties van mogelijkheden om zijn huis energieneutraal en klaar voor de toekomst te maken.

Meer info:

Joos Lambrechtsen