CV van Joos Lambrechtsen

foto_klein Agnus Monti houdt zich bezig met:
 • ontwikkelen en opstarten van eigen ideeën om succesvolle bedrijven op te starten.
 • ondersteunen van klein MKB ondernemers in de vorm van coaching en advies via de Utrechtse Ondernemers Academie (UOA). In 2013 gecertificeerd als Gouden Business Coach. (van 2006 tot heden)

Agnus Monti is in maart 1996 door Joos Lambrechtsen opgericht.
Ze is betrokken geweest bij drie redelijk succesvolle set-ups (zie hieronder).

Het nieuwste project bestaat uit de wil om het voor particuliere huishoudens makkelijker te maken om hun eigen huis duurzamer te maken. Denk aan warmte, koelte en elektriciteit. Enerzijds verbruik en anderzijds eigen opwekking. Dit krijgt vorm in een jaarlijkse beurs plus op termijn een soort park van de toekomst. Het park moet een combinatie worden van entertainment (aantrekkelijk), educatie (voorlichting) en verkoop (commercie).

een bladerenkrans

Verkorte CV

Deelnemingen:

 • Beurs EnergieZuinig Wonen van eerste idee: sep. 2014 tot heden. Beurs EnergieZuinig Wonen 2016 is een nieuwe, jaarlijkse consumentenbeurs. Een beurs voor particuliere huiseigenaren die weloverwogen hun huis willen verduurzamen.
 • Herensokken.nl van eerste idee: jun. 2003 tot jan. 2014. De webwinkel verzorgt het inkomen van de ondernemer. (10 jaar)
  Als lid actief betrokken bij Thuiswinkel.org rond de thema's Betalngsverkeer en Veiligheid, voorzitter Commissie Betalingsverkeer, Veiligheid en Distributie (2012-2014). Persoonlijk gespecialiseerd in online fraude, creditcardfraude en digitale identiteit. In die rol mocht Lambrechtsen Thuiswinkel.org mede vertegenwoordigen.
 • Harddisk-recovery.nl, feb. 2000 tot mrt. 2003. Taken: Commerciële strategie (bedrijfspositionering en marketing, waaronder website en "bereikbaarheid") en bedrijfsvoering (o.a. directie, personeelszaken (2 personeelsleden), administratie, belastingen, huisvesting, enz.) (3 jaar)
 • BitWizard B.V, mrt. 1996 tot mrt. 2001. Taken: Bedrijfsvoering (directie, administratie, belastingen, enz.). Vanaf 2000 groei naar 1ste werknemer. (5 jaar)

Banen/Projecten tot 2000

 • NS Railinfrabeheer, Goederenverbinding Roosendaal - Antwerpen, (planstudiefase).
  Functie: Projectleider; Taken: verantwoordelijk voor het tracéontwerp + m.e.r.-studie van tweederde van de tracé alternatieven (ruim 1 jaar)
 • NS Railinfrabeheer, Hanzelijn (Zwolle-Lelystad) (planstudiefase).
  Functie: Planontwikkelaar; Taken: toegevoegd aan de projectleider, maken tracéontwerp (incl. specificaties) t.b.v. opstellen Milieu Effecten Rapportage (MER) (klein jaar)
 • NS Railinfrabeheer, Hogesnelheidslijn (Amsterdam-België) (voorbereiding PKB-4).
  Functie: Junior Planontwikkelaar; Taken: Specificaties voor de HSL: aan het eind onder de functie "System integrator" (werkmethode: System Enginering). (ruim 2 jaar)

Opleidingen:

 • Duurzame Energie, Post-HBO ('14)
 • Nextmarketeer, Post-HBO ('08-'09), marketingopleiding niveau NIMA-B
 • Larenstein Velp ('02-'05), HBO "Bos- en Natuurbeheer" (ing.)
 • Algemene Ondernemers Vaardigheden. ('96-'97)
 • TU Delft ('88-'95), faculteit Civiele Techniek, sectie Verkeerskunde (ir.)

een bladerenkrans

Toelichting op de banen

Eerste echte baan was (junior) planontwikkelaar bij NS Railinfrabeheer B.V. (nu ProRail). Als planontwikkelaar betrokken bij 3 grote nieuwbouw projecten (meer dan 200 miljoen Euro). De belangrijkste waren de nieuwe spoorverbindingen met België, de HSL-Zuid (TGV's) en de Verbinding Roosendaal - Antwerpen, (goederenspoorlijn).

Als Planontwikkelaar medeopsteller en later verantwoordelijk voor het opstellen van specificaties en het bijbehorend tracé-ontwerp. Daarbij was Lambrechtsen zeer nauw betrokken bij het leren werken met de toen nog nieuwe ontwerp techniek 'System Enginering' voor spoorinfrastructuur. System Enginering is het zwaarste management kanon wat men kan inzetten op "multidisciplinair projectmanagement".
De ervaring in het systematisch en projectmatig werken komen goed van pas bij het opzetten van nieuwe projecten en ondernemingen.